Human Resources

Your Name (*)
E-mail
Phone Number (*)
CV File (*)
Address (*)
Work Experience (*)

Asıl sermayenin insan olduğuna inanan Zeybak Tarım’ın İK politikası; “Mesleğinde uzman, sosyal yetkinliğe sahip, adil, motivasyonu yüksek ve katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak” üzerine kurulmuştur.

Prensiplerimiz;

  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği de dâhil olmak üzere adil ve dürüst uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak,
  • Çalışanların bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,
  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek
  • Üniversite öğrencilerine staj imkânı sunmak,
  • Açık iletişim ortamı sağlamak,
  • Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek.​
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili politikaları sistemli şekilde gözden geçirmek, geliştirmek ve güncellemektir.
HEMEN ARA WHATSAPP'TAN YAZ